Stockholm 17:30
+1,31% Idag
+17,26% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-21 07:34:31

SBB: SÄLJER FASTIGHETER I SVERIGE OCH NORGE FÖR 1,6 MDR KRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget SBB har tecknat avtal om försäljningar av fastigheter i Sverige och Norge för sammanlagt cirka 1,6 miljarder kronor. Det totala driftnettot för samtliga fastigheter uppgår till cirka 72 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Dels säljer SBB 1.600 lägenheter på sex orter i Sverige till ett samriskbolag samägt med Klarabo. Fastigheterna omfattar totalt 123.000 kvadratmeter hyresbostäder och säljs till ett överenskommet fastighetsvärde om 1.375 miljoner kronor.

I en annan affär avyttrar SBB en kontorsfastighet med utvecklingspotential i Osloregionen till Union Eiendomsutvikling. Fastigheten förvärvas till ett överenskommet fastighetsvärde om 220 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 228 miljoner svenska kronor. Frånträde är planerat till första kvartalet 2019.

Fastigheten med en total uthyrningsbar yta om cirka 5.000 kvadratmeter är uthyrd med en återstående avtalslängd på cirka sex år. På fastigheten finns även en byggrätt för utveckling av ytterligare cirka 6.000 kvadratmeter kontor värd cirka 50 miljoner norska kronor, motsvarande cirka 52 miljoner svenska kronor.

Lägenheterna i affären med Klarabo är belägna på sex orter i Sverige: Bollnäs, Borlänge, Ludvika, Malmö, Smedjebacken och Sundsvall. Samriskbolaget kommer också att arbeta aktivt för att växa genom både förvärv och nyproduktion. Affären innebär att SBB och Klarabo utökar sitt samarbete utöver den byggrättsutveckling som redan görs i JV-form (samriskbolag).

"Vi ser fram emot att fördjupa vårt samarbete med Klarabo vars kunskap och erfarenhet av renoveringar ytterligare belyser potentialen i vår bostadsportfölj", säger Ilija Batljan som är vd och grundare av SBB.

Rådgivare i affären med Klarabo har varit JLL medan Colliers har varit rådgivare för affären i Norge.