Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-26 16:30:23

COPPERSTONE: BEVILJAN SANDBERGET KVAR EFTER KAMMARRÄTTSBESKEDSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Copperstone Resources meddelar att Kammarrätten i Sundsvall har beslutat att avslå en ansökan om prövningstillstånd avseende undersökningstillstånd Sandberget 500.

Bergmästarens beviljan av Sandberget 500 i februari 2019 och Förvaltningsrättens i Luleå dom i augusti 2019 står därmed fast och beslutet kan endast överklagas till Högsta Förvaltningsrätten i Stockholm, skriver Copperstone Resources i ett pressmeddelande.

Samtliga undersökningstillstånd avseende Copperstoneprojektet (Sandberget 200, 300, 400 och 500) är giltiga, och giltiga till och med år 2022.

"Vi är glada över myndigheternas skyndsamma handläggning av ärendet. Vi kan nu fokusera helhjärtat på den pågående kärnborrningskampanjen på Viscaria, där Kati Oy redan arbetar med det tredje hålet på A-zonen samtidigt som vi inväntar de kemiska labbresultaten från VDD0201 och VDD0202", skriver Copperstone.