Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-05-07 08:00:00

Irisity AB: Delårsrapport första kvartalet 2020

Irisity AB (publ) levererar ett starkt första kvartal med ökad tillväxt och lönsamhet.


VD kommenterar första kvartalet:

Nettoomsättningen under perioden uppgick till 9,8 MSEK (8,4) och aktiverat arbete till 3,1 MSEK (4,5). EBITDA uppgick till -0,8 MSEK (-1,5) och resultat efter skatt till -4,2 MSEK (-4,5). Bruttomarginalen var 64,3 procent (60,3). Kassalikviditeten vid periodens utgång var 34,6 MSEK.

Trots den allmänna osäkerheten och påverkan av åtgärder som genomförts av myndigheter runt om i världen för att minska spridningen av COVID-19, levererar vi ett starkt kvartal där nettoomsättningen för kvartalet är ett nytt rekord. Försäljningen i Norden har påverkats mindre av pandemin, särskilt gäller detta vår starka position inom offentlig sektor. Den internationella expansionen har dock försenats med låg aktivitet men kommer att återupptas så snart pandemin avtar. Alltfler kunder med avtal som förhandlas om efterfrågar vår rörliga prismodell vilket resulterar i lägre MRR men högre SaaS intäkt.

Vi har vidtagit omedelbara åtgärder för att minska risken för att företagets fortsatta utveckling och expansion påverkas negativt av pandemin. Detta inkluderar implementering av korttidspermittering och andra allmänna kostnadsbesparingar. Genom dessa åtgärder räknar vi med att upprätthålla vår solida finansiella ställning och stå redo för de möjligheter som skapas då länder och företag öppnar igen.

Vi är ser med tillförsikt framåt, på en global marknad med miljontals övervakningskameror som väntar på IRIS, på vår unika produkt som möter våra kunders behov - och vi är övertygade om Irisitys förmåga att återuppta vår internationella expansion så snart den globala pandemi avtar.

Marcus Bäcklund

 

Sammanfattning av första kvartalet 2020:
Nettoomsättning 9,8 MSEK (8,4).
  • Aktiverat arbete 3,1 MSEK (4,5).
  • Bruttomarginal 64,3 procent (60,3).
  • Rörelseresultat (EBITDA) -0,8 MSEK (-1,5).
  • Resultat efter skatt -4,2 MSEK (-4,5).
  • Kassalikviditet vid periodens utgång 34,6 MSEK (22,1).
  • SaaS intäkt 8,3 MSEK (5,5).
  • MRR vid utgången av kvartalet 2,2 MSEK (2,1).

Rapporten finns tillgänglig på www.irisity.com

 

This information is information that Irisity AB (publ) is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at 08:00 CET on 7 May 2020.


Marcus Bäcklund, CEO

Phone: +46 733 80 17 80
E-mail: marcus@irisity.com

 

Erik Stenberg, CFO

Phone: +46 761 74 05 92
E-mail: erik@irisity.com

 


About Irisity

Irisity AB (publ) is a leader in intelligent camera surveillance. Using AI and proactive, self-learning algorithms, powered by machine learning, we upgrade both existing and new surveillance cameras and monitoring systems from passive to proactive alarming devices. IRIS™, Irisity's fully cloud based SaaS solution, turns attention on true events rather than false alarms. Irisity's high-precision algorithms detect human activity at long distances during all light conditions down to few pixels only.

IRIS™ currently serves a wide range of security applications for hundreds of clients throughout Scandinavia and internationally protecting thousands of security assets.

 

The Irisity AB (publ) share is listed on Nasdaq First North Growth Market, with the ticker IRIS

Certified Adviser: Erik Penser Bank AB · +46 8 463 83 00 ·  certifiedadviser@penser.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF