Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-20 09:51:57

VOSTOK EF: SUBSTANSVÄRDE 0:31 USD/A 4KV, HAR "STARK" KASSASTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Vostok Emerging Finance (VEF) redovisar ett nettoresultat om -3,9 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2018 (11,0).

Förlusten i fjärde kvartalet berodde huvudsakligen på en omvärdering av innehaven Guiabolso och Revo samt kursutvecklingen i Vostok EF:s enda börsnoterade innehav, Tinkoff Bank, framgår av delårsrapporten.

Substansvärdet var 0:31 dollar per aktie den 31 december 2018, motsvarande 2:78 svenska kronor per aktie. Den 31 december 2017 var substansvärdet 0:30 dollar per aktie, eller 2:47 kronor per aktie.

Efter att bolaget successivt under 2018 har gått ur sitt ägande i ryska Tinkoff Bank har nu Vostok EF en förbättrad likvid ställning.

Vid utgången av 2018 uppgick bolagets kassa till 5,5 miljoner dollar (9,8) och andra likvida tillgångar ökade till 44,9 miljoner dollar (5,5).

"Givet vår avsiktliga uppbyggnad av kassan under andra halvåret 2018 går vi in i 2019 med en väldigt stark position eftersom det finns ett bra fönster för en långsiktig strukturell investerare, som VEF, att vara likvid", skriver vd David Nangle i rapporten.

Han påpekar att marknadsförhållandena, med en global ekonomi och marknader som kämpar, borde kunna innebära ett förbättrat läge för en köpare.

Vostok EF kommer att vara fortsatt mycket selektiva med transaktioner. Dessutom tittar bolaget seriöst på sin egen aktie som en investeringsmöjlighet, uppger David Nangle.