Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,43% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-03 09:18:52

WIFOG: GÖR RIKTAD EMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Wifog har beslutat att göra en riktad emission med lägst 10 miljoner och högst 14 miljoner aktier till kursen 2:50 kronor per aktie. Det kommer att tillföra bolaget lägst 25 miljoner och högst 35 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen genomförs för att återbetala förfallen lånelikvid samt ränta för konvertibellånet och dessutom finansiera framtida rörelsekapitalbehov under 2017. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser för 19,2 miljoner kronor.