Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-27 10:24:27

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB


Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
InstrumentSE0006543344 A and B shares
InnehavareEQT Fund Management S.à r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier7 356 799
Antal rösträtter25 356 799
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-19
Gränsvärde för antal aktier30 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 972 562
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter28 972 562
Andel
 - aktier38,9711 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter57,19513 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 157,19513 % 10 972 562
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT57,19513 % 10 972 562
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldcup 17730 AB
 - antal rösträtter28 972 562
 - andel av rösträtter57,19513 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter28 972 562
 - andel av rösträtter57,19513 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJoshua Stone Nicholas Curwen
 - telefon+352 26 73 26
 - mejleqtrealestate@eqtfunds.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML