Stockholm 17:03
-0,86% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-24 10:48:18

DOXA: HAR LIKVIDA MEDEL TILL MITTEN AV SEPTEMBERSTOCKHOLM (Direkt) Doxas befintliga likvida medel beräknas täcka rörelsekapitalbehovet till och med mitten på september.

Det framgår av ett pressmeddelande i dag, där Doxa vill förtydliga sin finansiella situation efter delårsrapporten som släpptes i går.

I denna rapport, för det andra kvartalet, framgick det att Doxas likvida medel uppgick till 0,1 miljoner kronor den 30 juni och att Doxa efter periodens utgång har upptagit ytterligare brygglån om 2 miljoner kronor.

Som bolaget tidigare meddelat pågår förhandlingar kring ett avtal om private label avseende Ceramir Crown and Bridge.

"Förhandlingarna har avancerat betydligt under sommaren och bolaget har som målsättning att slutföra dessa så snart som möjligt. Om avtalet kan slutföras kommer det att medföra en större betalning vid signering, vilket kommer att stärka Doxas finansiella situation. I den händelse att ett avtal inte kan slutföras kommer Doxa att behöva genomföra en nyemission", skriver bolaget.

För att tillföra ytterligare kortfristig rörelsekapitalfinansiering har Doxa säkerställt ytterligare lån, heter det.

Aktien har observationnoterats på First North.