Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-13 08:51:26

ECOCLIME: AVSIKTSFÖRKLARING OM BOLAGSFÖRVÄRVSTOCKHOLM (Direkt) Ecoclime har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva ett bolag som är specialiserat på optimering av styr- och energisystem för fastigheter.

Bolaget har ökat sin omsättning från 2 miljoner kronor 2015 till 12 miljoner kronor 2017, med en inneliggande orderstock överstigande 30 miljoner kronor 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Företaget är väl positionerat i linje med Ecoclimes tillväxtstrategi inom affärsområdet Cirkulär Energi, heter det.

Innan ett förvärv slutförs genomförs en genomlysningsprocess som startar omgående och beräknas vara avslutad senast under april månad. Därefter signeras ett slutligt förvärvsavtal innefattande förvärvsvillkoren. Tillträde till verksamheten planeras till första halvåret 2018.