Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-30 07:58:11

REALFICTION: NETTORESULTATET BLEV -2,7 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Realfiction, som utvecklar och säljer mixed reality-lösningar och digitala visualiseringar, redovisar ett nettoresultat för det andra kvartalet på -2,7 miljoner kronor. Utfallet för motsvarande kvartal under 2016 framgår inte i rapporten.

För första halvåret 2017 var nettoresultatet -3,7 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 4,5 miljoner kronor och under halvåret till 8,8 miljoner kronor.

"Nettoomsättningen påverkades under det första halvåret av försening av produktordrar, allokering av resurser till noteringsrelaterade uppgifter samt marknadsintroduktion av DeepFrame. Nettoomsättningen för delåret 2017 utgjordes främst av försäljningsintäkter genom försäljning av produkten Dreamoc", skriver bolaget i delårsrapporten.

"Dock ska siffrorna för det första halvåret ses i ljuset av att vi som regel ser att omsättningen under det andra halvåret är högre", uppger bolagets vd och grundare Clas Dyrholm.

Realfictions aktie handlas på Nasdaq First North sedan i juli.

"De externa kostnaderna är höga under perioden på grund av kostnader hänförliga till private placement och noteringen på First North, ökade patentomkostnader till skydd av DeepFrame, ökade utgifter på administrativa positioner, bland annat styrelse och CFO, samt ökade marknadsföringskostnader i förbindelse med introduktionen av DeepFrame", heter det i delårsrapporten.