Stockholm 17:30
0,00% Idag
+6,80% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-25 08:10:40

ROTTNEROS: NETTORESULTATET STEG TILL 77 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) Massatillverkaren Rottneros redovisar ett resultat efter skatt för det andra kvartalet 2019 på 77 miljoner kronor (73). Resultatet per aktie ökade till 0:50 kronor (0:48).

Nettoomsättningen steg till 582 miljoner kronor (576).

Resultatet före skatt ökade till 98 miljoner kronor (90).

"Under det andra kvartalet fortsatte vi höja produktionen i våra bruk. Vi nådde rekordnivåer för såväl kvartalet som för det första halvåret", uppger vd Lennart Eberleh.

Volymuppgången, tillsammans med avklingande massaprissäkringar, innebar att rörelseresultat under andra kvartalet ökade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal i fjol och med 42 procent under det första halvåret.

"Samtidigt växte kassaflödet kraftigt. Vår solida balansräkning och starka kassaflöden innebär att vi står väl rustade för en mer utmanande marknadssituation", uppger Lennart Eberleh.

Massapriserna fortsätter enligt Rottneros-chefen att pressas av en kortsiktigt försämrad marknadsbalans med ökade producentlager som följd.

"Konsumtionstillväxten hämmas av inbromsningen i världsekonomin där främst Kina påverkats av ökade handelshinder. Samtidigt har utbudet på marknaden ökat genom nya produktionsvolymer från flera nordiska aktörer under det senaste halvåret", uppger Lennart Eberleh.

Han anser att marknadsbalansen och prisbilden har goda förutsättningar att förbättras när den kortsiktiga lageranpassningen är över.

"Positivt är också att det inte aviserats några nya större kapacitetsökningar framöver", tillägger Rottneros-chefen.