Stockholm 14:53
0,00% Idag
-1,41% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-02-28 15:06:52

CONSILIUM: ÖVERVÄGER DELA UPP KONCERNEN I TVÅ FRISTÅENDE BOLAGSTOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för Consilium har beslutat undersöka förutsättningarna för att dela upp bolaget i två delar.

Det framgår bolagets bokslutsrapport för 2018.

En uppdelning av Consilium skulle enligt planerna resultera i två fristående bolag: ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Marine & Safety och ett för kvarvarande verksamhet inom affärsområde Safety Engineering.

"En uppdelning av Consilium bedöms ge respektive affärsområde ökad fokus med bättre förutsättningar att ta tillvara tillväxtmöjligheter och skapa värde för aktieägarna", motiveras idén.

Consilium säljer olika typer av säkerhetsprodukter.