Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-08 12:02:59

NFO Drives AB (publ)NFO Drives ny leverantör till Scandia Pumps

Scandia Pumps väljer NFO Sinus frekvensomriktare.


Scandia Pumps planerar att köpa ca 100 stycken NFO Sinus under ett kalender år med start i kvartal 4 under 2018. Beräknat årligt ordervärde är ca en miljon SEK.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, verkställande direktör i NFO Drives AB

Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Spotlight Stock Market, www.spotlightstockmarket.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF