Stockholm 17:30
+1,05% Idag
+2,88% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-04 10:49:10

Ecoclime etablerar säljbolag i Mälardalen och förstärker organisationen

De senaste årens framgångar för Ecoclimes cirkulära energi-, inneklimat- och automationssystem har resulterat i ett allt större inflöde av projekt i Mälardalen. För att ytterligare förstärka sin närvaro på marknaden och växla upp försäljningen har bolaget startat ett försäljningsbolag som ska bearbeta kunder i alla affärssegment.


Ecoclime har anställt Jens Koch som vd i Ecoclime Svenska Försäljning AB. Jens ska bygga upp Ecoclimes försäljningsverksamhet med fokus på kärnsystemprodukterna i Mälardalen de närmaste åren. Jens har arbetat med försäljning och ledarskap sedan 2008, han kommer närmast från en tjänst som Key Account Manager för storbolagskunder vid Blocket jobb & Stepstone. 

Ecoclime Group AB välkomnar även Rebecca Swärd som HR-chef, en nyinrättad tjänst och ett välbehövligt tillskott till bolaget. Utöver rekrytering till koncernens alla bolag kommer Rebecca arbeta med organisationsutveckling och att knyta samman Ecoclimes olika enheter och dotterbolag för en fortsatt långsiktig tillväxt. Rebecca kommer senast ifrån konsultbranschen där hon stöttat såväl bolag som myndigheter inom HR-området, men har sina rötter i den idéburna sektorn.


Lennart Olofsson, VD

Tel: 070 537 16 42
E-post: Lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Group AB är en investeringsplattform för klimatsmarta teknologier, system- och affärslösningar. Bolagen i gruppen skapar och utvecklar innovationer samt driver projekt för ett mer hälsosamt inomhusklimat, lägre energikonsumtion och växthusgasutsläpp i fastigheter och industriprocesser. Bolaget är noterat på Spotlight Stockmarket (tidigare Aktietorget). ecoclime.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF