Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-10 11:02:01

COMBIGENE: VAL KONTRAKTSTILLVERKARE VIKTIGASTE BESLUT 2019 - VDSTOCKHOLM (Direkt) Forskningsbolaget Combigene, med fokus på genterapi, bedömer att valet av kontraktstillverkningsbolag kommer att bli det viktigaste beslutet under året.

Det sade Combigenes vd Jan Nilsson under sin presentation vid Aktiespararnas Aktiedag.

Combigene har utvärderat 13 så kallade CDMO-bolag och befinner sig just nu i slutförhandlingar med ett bolag. Tillverkningen avser läkemedelskandidaten CG01 för behandling av en form av epilepsi.

Tidigare under tisdagen släppte Combigene ett pressmeddelande där bolaget meddelade att de har valt att ingå ett avtal om kontraktsforskning med det amerikanska kontraktsforskningsbolaget Northern Biomedical Research, specialiserade på prekliniska studier i centrala nervsystemet.

I Combigenes utvärdering av kontraktsforskningsbolag ingick totalt sett 7 bolag.

Under frågestunden behandlades Combigenes finansiering, som uppgavs räcka under resten av året. Därefter finns ett behov av nytt kapital. På frågan om det föreligger en kommande emission blev svaret från Jan Nilsson att "när det blir dags kommer vi att annonsera det".

Jan Nilsson fick även frågor om värderingen av bolaget, som han inte ville gå in på, men konstaterade samtidigt att värderingen av ett forskande genterapibolag är väsensskilt jämfört med amerikanska bolag med motsvarande inriktning. Han tillstod att värderingen därmed var låg, men att priset sätts av marknaden.