Stockholm 17:30
-3,70% Idag
-2,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-08 15:19:46

Penser Access: Maha Energy - Nya brunnar accelererar takten 2020

Presentationen av bolagets kapitalplan för 2019 omfattade borrningen av en ny brunn på Tartaruga, MH-1, och två nya brunnar på Tie, TS-1 och TS-2, samt en ökning av ythanteringskapaciteten på Tartaruga till upp till 2500 bopd. Då en del av borrningarna kan väntas förskjutas in i 2020, så lämnar vi våra produktionsförväntningar för 2019 oförändrade på drygt 4200 boepd och räknar med en produktionsökning till 6500 boepd 2020 (tidigare 5800), varför vi höjt vårt EBIT-estimat för 2020e med 16%. Ett fortsatt starkt kassaflöde väntas mer än täcka de planerade expansionsinvesteringarna på USD 20m 2019, vilket motiverar en sänkning av vår riskrating till medelhög (hög). Värderingen av EV/EBITDA på 4,7x '19e, 2,6x '20e lämnar gott om utrymme för en fortsatt uppvärdering. Med ett potentiellt besked om ett större förvärv som potentiell trigger ser vi fortsatt en hög potential i kursen, men nu till en medelhög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/maha_20190308.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML