Stockholm 17:07
0,00% Idag
-4,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-31 15:54:57

FAST PARTNER: SAMRISKBOLAG SÄLJER BOSTÄDER FÖR 1,3 MDR KRSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartner har via ett samägt bolag med Slättö, av vilket Fastpartner äger 40 procent, avtalat om försäljning av bostäder till ett underliggande värde om 1.320 miljoner kronor. Preliminär projektvinst för det samägda bolaget beräknas till cirka 180 miljoner kronor. Köpare är en fond som förvaltas av Barings.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Affären omfattar cirka 25.000 kvadratmeter bostäder, drygt 600 lägenheter, som ska uppföras i form av hyresrätter i Spånga norr om Stockholms tullar.

Tillträde sker vid lagakraftvunnen detaljplan och köparen finansierar byggnationen under projektets uppförande.