Stockholm 14:02
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-29 13:30:00

Fastpartner: Årsredovisning 2018

Fastpartners årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via info@fastpartner.se.


 

Stockholm den 29 mars 2019
 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 - 402 34 65
  

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl 13:30.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF