Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-13 07:39:28

AHLSTROM-MUNKSJÖ: SPÅR JUST EBITDA 2018 I NIVÅ MED 2017STOCKHOLM (Direkt) Specialpapperstillverkaren Ahlstrom-Munksjö bedömer att det jämförbara ebitda-resultatet för 2018 ska bli ungefär i nivå med 2017, det vill säga cirka 290 miljoner euro.

Det uppger bolaget i bokslutsrapporten.

Under det första halvåret 2018 väntas ebitda-resultatet bli lägre än under jämförelseperioden, för att åter stärkas under det andra halvåret.

Efterfrågan på bolagets fiberbaserade produkter väntas förbli stabil i enlighet "med den nuvarande goda nivån" för de flesta produktsegmenten.

Bolaget räknar med att fortsätta att implementera prishöjningar för att kompensera för ökade kostnader för råvaror.

Kassaflödeseffekten av löpande och strategiska investeras förväntas bli högre än under 2017, då det uppgick till knappt 90 miljoner euro, uppger bolaget vidare.