Stockholm 17:30
+0,54% Idag
+5,85% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-07-26 09:20:44

Prebona lämnar in patentansökan

Simrishamn - Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar att de lämnat in en patentansökan till det Europeiska patentverket (EPO). Patentansökan avser en ny teknik som kan användas för att ta fram och marknadsföra nya produkter inom området för funktionella ytbeläggningar och material.


- Patentansökan breddar och förstärker Prebonas patentportfölj. Dessutom ger den nya tekniken oss möjlighet att komma in på nya marknader, säger Prebonas VD Orvar Otterstedt. Ett aktuellt exempel är smutsavvisande och självrengörande ytbeläggningar för solceller, där vi nu utför skarpa tester som hittills visat goda resultat. För optimal ekonomisk avkastning behöver en solcellsanläggning vara så underhållsfri som möjligt. Solpaneler som inte gjorts smutsavvisande kan dessutom tappa så mycket som 10-15% av sin produktionskapacitet. Solcellsmarknaden är en stor och växande marknad och vi ser en stor potential för våra produkter här, avslutar Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett nanoteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi inom nanoområdet. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juli 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF