Stockholm 17:30
-0,09% Idag
+12,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-29 08:56:15

SBB: NÄRMARE HALVA TILLVÄXTEN TILL 40 MDR KR VÄNTAS ORGANISKTSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget SBB bedömer att närmare hälften av den planerade tillväxten i beståndet från 25 till 40 miljarder kronor mellan 2018 och 2023 kommer att levereras organiskt.

Det skriver Ilija Batljan i vd-ordet i rapporten för det första kvartalet.

Han lyfter fram att den organiska tillväxten är tänkt att komma från "fastighetsutveckling, renoveringar, omförhandlingar och därmed högre hyresintäkter".

"Vi vill vara tydliga med att vi prioriterar en stark finansiell ställning", påpekar han vidare.

Han skriver också att det är "tillfredsställande" att bolaget "uppnått målet om investment grade rating från både S&P och Fitch".

"Vi har också i vår kommunikation i samband med emissionerna av D-aktier förtydligat att vi på kort sikt fokuserar på en BBB-rating, vilket är ytterligare ett snäpp bättre och leder till långsiktigt lägre finansieringskostnader", fortsätter han.

Rörande organiska investeringar skriver han att bolagets renoveringstakt nu är "uppe på de nivåer som vi eftersträvat och kommer att fortsätta leverera starka resultat och tillväxt i substansvärdet. Under det första kvartalet var 176 lägenheter under renovering och ytterligare 75 lägenheter var uppsagda och planlagda för renovering med start under andra kvartalet".

Bolaget har således enligt vd:n "förutsättningar att uppnå målet om 600 renoverade lägenheter i år".

Vid slutet av mars ägde SBB 644 fastigheter med ett samlat värde på 27,2 miljarder kronor. Ett långsiktigt substansvärde på 9,2 miljarder kronor motsvarande 12:13 kronor per aktie redovisas.