Stockholm 14:16
-0,41% Today
+1,07% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-05-17 10:23:36

MINDMANCER: MÅL NÅ POSITIVT OPERATIV KASSAFLÖDE 2 KV KVARSTÅRSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Mindmancers första kvartal präglades av omstrukturerings- och besparingsåtgärder, i syfte att nå en bättre balans mellan intäkter och kostnader och vända bolaget till lönsamhet.

Det framgår av delårsrapporten.

Därtill har bolaget inlett en fokusering av sälj och kundinsatser mot större och lönsammare avtal.

"Förändringsarbetet kommer att fortsätta under kommande kvartal då även initial effekt av genomförda och påbörjade insatser förväntas", heter det i vd-ordet i rapporten.

Det operativa kassaflödet har stärkts under perioden jämfört med föregående kvartal och förväntas stärkas ytterligare kommande period, skriver bolaget.

"Det omställningsarbete vi genomförde under kvartalet börjar nu ge resultat med en förväntad rationaliseringseffekt under andra kvartalet 2017. Vår målsättning, att vända till positivt operativt kassaflöde under andra kvartalet kvarstår", säger vd Marcus Bäcklund.


Första kvartalet 2017 i sammandrag:

Omsättning 4,7 (5,8) MSEK.

Bruttomarginal 79,8 (76,6) procent

EBITDA -4,3 (-0,4) MSEK

Resultat efter skatt -5,5 (-1,6) MSEK

Kassaflödet löpande verksamhet -4,3 (-2,8) MSEK