Stockholm 17:30
0,00% Idag
-7,97% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-30 06:24:44

MATRA PETROLEUM: VÄSENTLIG OSÄKERHET DRIFT ENL REVISOR (OMS)(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Matra Petroleums revisor framhåller att de råder "väsentliga osäkerhetsfaktorer" gällande det amerikanska dotterbolagets finansieringssituation "som kan leda till betydande risk för koncernens förmåga att fortsätta verksamheten."

Det framgår i revisionsberättelsen i årsredovisningen för 2018.

Under avsnittet "Fortsatt drift" framgår det att koncernens likviditet är ansträngd och att bolagets dotterbolag i USA inte har säkerställt refinansiering eller förlängning av lån och åtaganden som förfaller under det kommande året.

"Förhandlingar pågår med det amerikanska dotterbolagets kreditgivare och koncernen utvärderar ytterligare finansieringsalternativ i syfte att förlänga och/eller refinansiera koncernbolagens åtaganden samt att säkerställa erforderlig likviditet för verksamhetens drift", heter det.

"Eftersom finansiering inte är säkrad för kommande tolvmånadersperiod finns väsentliga osäkerhetsfaktorer avseende dotterbolagets finansieringssituation som kan leda till betydande risk för koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Skulle de åtgärder som beskrivs inte falla väl ut kan det innebära att förutsättningarna för fortsatt drift inte finns", heter det vidare.

Styrelsens bedömning är att det är "sannolikt" att åtgärderna kommer vara möjliga att genomföra och att likviditeten kan stärkas, enligt revisionsberättelsen.