Stockholm 17:30
+0,72% Idag
-2,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-06-15 16:23:44

AMASTEN: KÖPER 2 FASTIGHETER AV FASTATORSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Amasten har tecknat avtal om köp av samt tillträtt två fastigheter i Åstorp i Skåne.

Säljare är Fastator genom bolag. Transaktionen sker i bolagsform och baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 50,5 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.

"De två kommersiella fastigheterna har ett långt hyresavtal med en stark hyresgäst till 2029 och kompletterar det befintliga förvaltningsbeståndet runt Helsingborg mycket väl", skriver Amasten.

Fastigheterna har en bedömd direktavkastning om 7,3 procent, vilket kan jämföras med 5,1 procent direktavkastning i första kvartalet för Amastens totala bestånd.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i det fastighetsägande bolaget uppgår till totalt cirka 19,4 miljoner kronor och ska erläggas kontant.

Vinsten per stamaktie bedöms öka med anledning av förvärvet och Amastens intjäningsförmåga kommer att uppdateras i samband med publiceringen av delårsrapporten för andra kvartalet 2016 som publiceras den 19 augusti, skriver Amasten.