Stockholm 17:30
+1,17% Idag
+11,91% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-04 13:35:26

BOTNIA EXPLORATION: MEDDELAR BEDÖMNING AV FÄBODTJÄRNS RESERVERSTOCKHOLM (Direkt) Botnia Exploration har genomfört sin första bedömning av mineralreserver (tidigare benämnt malmreserver) för guld inom Fäbodtjärns bearbetningskoncession. Bedömningen visar på sannolika mineralreserver på 116 kilo ton, med en genomsnittlig guldhalt uppgående till 7,7 gram guld per ton.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bedömningen baserar sig på den nyligen genomförda feasibilitystudien som publicerades den 7 juni.

"Reserverna beräknas möjliggöra kontinuerlig gruvdrift vid Fäbodtjärn under en period av tre år, med start tidigast halvårsskiftet 2019. De antagna tillgångarna och det faktum att mineraliseringen är öppen mot djupet indikerar goda möjligheter till att utöka gruvans livslängd. Fäbodtjärn bedöms vara en så kallad orogen guldfyndighet som kan ha ett stort djupgående", heter det.

Som bolaget tidigare har meddelat kommer miljötillstånd att lämnas in den 15 augusti. Handläggningen uppskattas ta cirka ett år.

En så kallad mineralreserv har en högre säkerhet jämfört med en mineraltillgång och kan därför användas som underlag när finansiering via bank eller andra institut krävs.

"Att vi nu har fått Fäbodtjärn uppgraderad till mineralreserv är ett stort steg för ett prospekteringsbolag. Det innebär att det prospekteringsarbete som vi har lagt ned på denna högintressanta guldfyndighet bekräftar att vi i framtiden kan få lönsamhet i vår verksamhet", säger Thomas Ljung som är vd för Botnia Exploration.