Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-02-24 18:05:01

CONCEJO: RÖRELSERESULTATET BLEV -4,2 MLN KR 4 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Concejo, som tidigare hette Consilium, redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2021 på -4,2 miljoner kronor (-55,9).

Nettoomsättningen uppgick till 64,9 miljoner kronor (32,3). I nettoomsättningen ingick det nya affärsområdet SBF Management med 24,4 miljoner kronor (0).

Resultatet före skatt var 68,3 miljoner kronor (-43,1).

Nettoresultatet blev 66,8 miljoner kronor (-42,9).

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2021.

"Covid-19 har fortsatt haft en negativ påverkan på omsättning och resultat, framför allt för verksamheten i Firenor International, där såväl stilleståndstid som ökade kostnader i pågående projekt ej kunnat kompenseras", skriver bolaget i sitt bokslut.