Stockholm 17:30
0,00% Idag
-28,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-22 11:00:00

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB säljer kontors- och industrifastigheter i Halmstad och Landskrona för 436 mkr

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) ("SBB") avyttrar sex fastigheter i Halmstad och Landskrona till Fastighetstaden i Halmstad AB och Doxa Aktiebolag. Beståndet avser kontors- och industrifastigheter med en blandning av privata och offentliga hyresgäster och har en total uthyrningsbar yta om ca 26 000 kvm.


"SBB avyttrar icke-kärninnehav i linje med bokförda värden för att ytterligare stärka vår balansräkning" kommenterar Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.

Affären är signerad och frånträde sker innan utgången av juni 2022.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Oscar Lekander, Vice VD och Operativ chef, Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB, oscar@sbbnorden.se

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (publ) (SBB) är Nordens ledande fastighetsbolag inom social infrastruktur. Bolagets strategi är att långsiktigt äga och förvalta samhällsfastigheter i Norden och hyresreglerade bostadsfastigheter i Sverige samt att bedriva ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete. Genom SBBs stora samhällsengagemang finner kommuner och andra intressenter en långsiktig samarbetspartner i bolaget. Bolagets B-aktie (symbol SBB B) och D-aktie (symbol SBB D) handlas på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Mer information om SBB finns på www.sbbnorden.se (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sbbnorden.se%2F&data=04%7C01%7Clovisa%40sbbnorden.se%7C6d6c0fb3bb3b40e3300b08d9bffbe0d7%7Ce95472044e684be0b8898518459bb806%7C1%7C0%7C637751910797368900%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=imk01YjPX2JG0Znv1FR1BICOhVWPz4ORVl4pPHajP4Y%3D&reserved=0).
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF