Stockholm 17:30
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-07 08:12:50

IRISITY: NETTORESULTATET BLEV -3,8 MLN KR 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Irisity, som säljer intelligenta kameraövervakningslösningar, redovisar ett resultat efter skatt på -3,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2021 (-4,2).

Ebitda-resultatet uppgick till -0,5 miljoner kronor (-0,8) och rörelseresultatet (ebit) blev -3,9 miljoner kronor (-4,2).

Nettoomsättningen uppgick till 11,3 miljoner kronor (9,8).

"Vi har haft en stark inledning av året med ökad nettoomsättning samt förbättrade marginaler. Den månatliga återkommande intäkten (MRR) ökade 27 procent på kvartalsbasis, EBITDA har belastats av rekryteringar men följer tillsammans med kassalikviditeten plan", skriver vd Marcus Bäcklund i delårsrapporten.

Under kvartalet har Irisity tillsammans med G4S lagt grunden för en bred utrullning av IRIS inom G4S EMEA och bolaget uppger att den pågående sammanslagningen mellan G4S och Alliance inte skall medföra några förseningar varför en volymökning förväntas under det andra kvartalet.

Vidare skriver vd:n att fortsatt utveckling av embedded IRIS samt inledande projekteringar genomförs med kameratillverkarna Axis och Mobotix där volymtillväxt förväntas under andra halvåret.