Stockholm 17:30
0,00% Idag
-30,60% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-09-15 13:20:08

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB


Flaggningsmeddelande i Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556981-7660 Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB
InstrumentSE0009554454 B Ordinary Shares, D Ordinary shares
InnehavareMorgan Stanley
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Datum2022-09-09
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 201 348
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter220 134,8
Andel
 - aktier0,13358 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter0,06222 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 10,06222 % 2 201 348
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 21,45 % 51 298 284
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,83065 % 29 386 798
 
TOTALT2,34287 % 82 886 430
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMorgan Stanley
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley International Holdings Inc.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley International Limited
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Investments (UK)
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley & Co. International plc
 - antal rösträtter45 528 467
 - andel av rösträtter1,28002 %
 - bolagMorgan Stanley
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Management, LLC
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagPrime Dealer Services Corp.
 - antal rösträtter134 136
 - andel av rösträtter0,03792 %
 - bolagMorgan Stanley
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Management, LLC
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Services LLC
 - antal rösträtter1 085 511,9
 - andel av rösträtter0,30683 %
 - bolagMorgan Stanley
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Capital Management, LLC
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley Domestic Holdings, Inc.
 - antal rösträtter0
 - andel av rösträtter0 %
 - bolagMorgan Stanley & Co. LLC
 - antal rösträtter2 540 528,1
 - andel av rösträtter0,71811 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 288 643
 - andel av rösträtter2,34288 %
* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML