Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-13 07:21:04

SEDANA MEDICAL: OMSÄTTNINGSTILLVÄXT 29% 3 KV, EBITDA -4 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade hälsovårdsbolaget Sedana Medical hade en omsättning på 16,4 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2019. Det är en ökning med 29 procent jämfört med motsvarande period 2018.

Resultatet före av- och nedskrivningar, ebitda, uppgick till -4,0 miljoner kronor (-1,0) och rörelseresultatet på ebit-nivå var -5,1 miljoner (-2,1).

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till -3,9 miljoner kronor (-0,3).

Vd Christer Ahlberg pekar på att tredje kvartalet var intensivt för Sedana Medical, både när det gäller den kliniska utvecklingen och förberedelserna inför europeisk lansering och att bolaget även gjort framsteg i Asien genom ett distributionsavtal i Indien.

"Sammanfattningsvis summerar vi ytterligare ett starkt kvartal som tar oss närmare våra mål; att registrera Isoconda i Europa andra halvåret 2021, att erhålla marknadsgodkännande i USA 2024 och att etablera oss i de stora marknaderna i Asien", skriver vd i rapporten.

Nyligen meddelade bolaget att det inte längre lämnar resultatmål för tiden fram till registrering av Isoconda i Europa. Vidare förtydligade bolaget att försäljningsmålet på 500 miljoner kronor tre år efter den europeiska registreringen endast gäller för Europa.

I oktober genomförde Sedana Medical en riktad nyemission på 375 miljoner kronor som tecknades av AXA, Handelsbanken Fonder, Berenberg, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden och Öhman Fonder. Sedana Medical har också beslutat att utvärdera förutsättningarna för att notera bolagets aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista.