Stockholm 09:59
-0,47% Idag
+6,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-23 08:14:52

SBB: KUNGSLEDENS STORÄGARE TAR 3,3% FÖR 400 MLN KR I RIKTAD NESTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kungsledens största ägare Gösta Welandson går in i Sambällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) i en riktad emission av knappt 18,2 miljoner stamaktier till ett pris om 22:00 kronor per aktie, skriver fastighetsbolaget. Gösta Welandson har tecknat aktierna till en premie om cirka 10 procent.

SBB kommer att tillföras en emissionslikvid om cirka 400 miljoner kronor i och med emissionen till Gösta Welandson, som sedan tidigare är storägare i bland annat Kungsleden, Catena och Hemfosa.

Bolaget avser att använda emissionslikviden från den riktade emissionen till att stärka sin balansräkning inom ramen för det pågående arbetet att nå ett fastighetsbestånd om 55 miljarder kronor till år 2021 med en kreditranking på BBB+.

"Genom denna riktade emission stärker vi SBB:s balansräkning ytterligare samtidigt som vi får en ny långsiktig ägare", säger Ilija Batljan, vd och grundare.

Gösta Welandsson är också storägare i belysningsutvecklaren Heliospectra.