Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-27 11:29:38

Finansinspektionen: Korrigering flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB


Korrigering flaggningsmeddelande i Atrium Ljungberg AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Detta meddelande är en korrigering av ett tidigare flaggningsmeddelande.

Emittent 556175-7047 Atrium Ljungberg AB
Instrument SE0000191827 Class B shares
Innehavare Tagehus Holding AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 16 934 784
Antal rösträtter 16 934 784
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Aktielån
Datum 2019-12-20
Gränsvärde för rösträtter 10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 15 114 784
 - direkt innehavda rösträtter 15 114 784
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 11,34567 %
 - direkt innehavda rösträtter 8,93199 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 8,93199 % 15 114 784
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 8,93199 % 15 114 784
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 15 114 784
 - andel av rösträtter 8,93199 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Johan Ljungberg
 - telefon 0739605887
 - mejl johan.ljungberg@tagehus.se
 
Kommentar
Återlämning av aktier enligt aktielån från annat bolag ägt inom familjen Ljungberg.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML