Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-18 08:38:42

ATRIUM LJUNGBERG: HÖJER VINSTPROGNOSEN FÖR 2017STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg höjer sin vinstprognos för 2017. Resultatet före värdeförändringar bedöms nu hamna på 1.150 miljoner kronor, vilket innebär en höjning med 15 miljoner kronor från tidigare prognos som var 1.135 miljoner kronor.

Det framgår av delårsrapporten.

Prognosen inkluderar effekter av de förvärv som bolaget har gjort under årets första nio månader.

Prognosen för resultatet efter skatt uppgår till 2.322 miljoner kronor, motsvararande 17:43 kronor per aktie. Denna prognos inkluderar värdeförändringar per den 30 september.

"Framtida värdeförändringar och eventuella framtida fastighetsförvärv och försäljningar har inte beaktats i prognosen", heter det.