Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-02-21 06:58:10

CONSILIUM: DELAR UT 17 KR/AKTIE EFTER AVYTTRING MARINE & SAFETYSTOCKHOLM (Direkt) Consilium, som utvecklar system för säkerhet, miljö och navigation, föreslår en utdelning om 17:00 kronor per aktie för 2019 efter försäljningen av affärsområdet Marine & Safety.

Det framgår av bokslutsrapporten.

I slutet av december sålde Consilium affärsområdet Marine & Safety till Nordic Capital för 3 miljarder kronor. Försäljningen väntas medföra en reavinst om cirka 1.530 miljoner kronor och ge en positiv likviditetseffekt om cirka 2.630 miljoner kronor.

Transaktionen beräknas formellt avslutas den 31 mars 2020, och realisationsvinsten redovisas därför under första kvartalet 2020.

För den kvarvarande verksamheten redovisar Consilium försäljningsintäkter om 78,9 miljoner kronor (155) för det fjärde kvartalet.

Rörelseresultatet uppgick till -130 miljoner kronor (-225) och nettoresultatet från kvarvarande verksamheter blev -180 miljoner kronor (-252).