Stockholm 17:30
0,00% Idag
-0,23% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-11-06 06:00:00

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB: K2A förvärvar samhällsfastighet i Gävle

K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) har tecknat avtal om att förvärva 100 procent av aktierna i Andersberg LSS AB som äger fastigheten Gävle Andersberg 17:42. Säljare är Emrahus AB som är specialiserade på att utveckla LSS-bostäder. Transaktionen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 21,2 Mkr. Tillträde av aktierna samt erläggande av köpeskilling är den 2 december 2019. Förvärvet kommer att finansieras genom banklån samt eget kapital.


På fastigheten finns en byggnad uppförd 2014 med ett LSS-boende med 6 lägenheter och gemensamhets- och personalutrymmen. Byggnaden är ett certifierat passivhus. Den uthyrningsbara arean uppgår till 448 kvm vilken till fullo är uthyrd till Attendo - ett av Sveriges ledande omsorgsföretag. Hyresvärdet uppgår till cirka 1,3 Mkr.

- Detta är ett förvärv av ett modernt LSS-boende med mycket hög standard. 2014 blev boendet Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Samhällsfastigheten kompletterar vår hållbara fastighetsportfölj på ett bra sätt och förstärker vår position i  Gävle där vi inom de kommande åren kommer att kunna erbjuda cirka 800 hyres- och studentbostäder, kommenterar Johan Knaust, VD för K2A.

För ytterligare information: 

Johan Knaust, VD K2A, 070-740 04 50, johan.knaust@k2a.se

Christian Lindberg, CFO K2A, 070-723 39 48, christian.lindberg@k2a.se

Patrik Linzenbold, IR-chef K2A, 0708-25 26 30, patrik.linzenbold@k2a.se

 K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag som äger, utvecklar och långsiktigt förvaltar hyresrätter för alla typer av boenden samt samhällsfastigheter. Bolagets marknader är Stockholm, Mälardalen och ett antal universitets- och högskoleorter i övriga Sverige. Fastighets- och projektportföljen, inklusive markanvisningar, uppgår till cirka 6 000 bostäder. K2A:s studentbostäder marknadsförs via dotterbolaget Svenska Studenthus. Se även www.k2a.se.  K2A:s B-aktie (K2A B) och preferensaktie (K2A PREF) är listad på Nasdaq Stockholm.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF