Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-05 15:37:55

NFO Drives AB (publ)

NFO Drives har startat sitt säljkontor i Tyskland.


NFO Drives har nu startat sitt säljkontor i Tyskland i närheten av Düsseldorf. Ansvarig för kontoret är Jörg Herrenbrück, med mångårig erfarenhet av försäljning till kunder i området och av bolagets frekvensomriktare. Vi har stora förhoppningar på denna satsning nära en för NFO Drives mycket stor marknad. Därigenom kan vi med enkelhet nå kunder i Belgien och Nederländerna inom några timmar samt bearbeta kundgrupper i Ruhrområdet. Vi tror också att våra tysktalande kunder uppskattar att prata med NFO Drives direkt i Tyskland.

Vi har fått en flygande start på vårt tyska kontor, där vi redan fått ett antal förfrågningar och lämnat en offert om ca 0,5 Mkr gällande montage av motorer med långa kabellängder till ett välkänt tyskt bolag.

Denna satsning möjliggörs av att NFO Drives har en stark finansiell position och att vi upplever att effekterna av pandemin på bolagets försäljning håller på att klinga av samtidigt som den nya EU-lagstiftningen visar på ett klart ökat intresse för bolagets produkter . Vi noterar att april månads försäljning är bra, och visar på potentialen när affärsläget helt normaliseras.


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF