Stockholm 10:44
+0,00% Idag
+3,55% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-05 12:00:00

Seafire AB (publ) utser ny likviditetsgarant

Seafire AB (publ) ("Seafire" eller "Bolaget") kommer med start den 18 september att byta likviditetsgarant till Erik Penser Bank för bolagets aktie som är noterad på First North GM Sweden. Syftet är att öka aktiens likviditet samt underlätta handel i aktien.


Avtalet innebär i korthet att likviditetsgaranten ställer köp- och säljkurser för Seafires aktie och förbinder sig att köpa och sälja aktier till dessa kurser. Detta för att understödja och garantera likviditeten i bolagets aktie med syfte att underlätta handeln och skapa en mer rättvisande värdering.

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 september 2019 kl. 12:00.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Bennarsten, VD Seafire, johan.bennarsten@seafireab.com,tel. +46 707 495 659

Kort om Seafire

Seafire är en företagsgrupp inom industri, handel och tjänster som förvärvar och utvecklar småbolag i Sverige. Bolaget etablerades 2016 och fokuserar genom dess förvärvsstrategi på lönsamma, mindre bolag med utvecklingspotential. Seafire har en portfölj med fem bolag och en omsättning 2018 på över 200 msek proforma. För mer information, besök www.seafireab.com. Bolagets Certified Advisor är Eminova Fondkommission AB, tel 08 684 211 00 och info@eminova.se.
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF