Stockholm 10:31
+0,02% Idag
+18,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-09-14 12:32:22

RÅVAROR: OLJA OCH METALLER - TABELLNoteringar klockan 12.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin +0:24 USD 68:83 0,32% 13,94%
Brent, första termin +0:07 USD 78:25 0,09% 17,00%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar -48 USD 5.986 -0,79% -17,41%
Zink -8 USD 2.352 -0,34% -29,14%
Aluminium -5 USD 2.059 -0,24% -9,22%
Nickel +15 USD 12.620 0,12% -1,10%
Bly +22 USD 2.060 1,05% -17,21%
Tenn +45 USD 19.070 0,24% -4,77%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +4:67 USD 1.206:16 0,39% -7,43%
Silver +0:05 USD 14:22 0,36% -16,05%

Dollarindex -0.02 94.50 -0,02% 2,58%
(högre = starkare USD)