Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-06-30 09:37:33

SBB: DNB MARKETS HÖJER RIKTKURSEN TILL 26 KR (23) (NY)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) DNB Markets höjer riktkursen för SBB till 26 kronor från 23 kronor. Rekommendationen sälj upprepas.

Det framgår av en analys där DNB noterar att den "extremt höga transaktionsnivån fortsatt i det andra kvartalet".

Analyshuset gör smärre tekniska justeringar vilket höjer riktkursen, men fortsätter anse att aktien är för dyr och upprepar därför säljrekommendationen. Analytikern anser fortsatt att Epra Nta, framför Epra Nrv är rätt sätt att se på SBB:s tillgångar eftersom den senare inkluderar goodwill.

"SBB har flera lager eget kapital, och vi har isolerat det kapital och kassaflöde som går till D-aktier, hybridobligationer, preferenskapital, minoriteter och konvertibelobligationen i vår bedömning av aktien (och onoterade A-aktier). Vi betraktar A- och B-aktierna som traditionella aktier, som tillsammans står för 26 procent av balansräkningens värden vid slutet av första kvartalet, eller 25,3 procent exklusive goodwill", skriver DNB rörande deras sätt att se på SBB:s kapitalstruktur.

På onsdagsförmiddagen handlades SBB-aktien till 36:42 kronor per aktie.