Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-31 08:45:00

Delårsrapport Q3 för perioden Januari-September 2018


Rapporten i sin helhet finns att ladda ned från bolagets hemsida samt är bifogad i detta PM.
  • EBITDA för perioden uppgick till 7,7 Mkr (10,6 Mkr).
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,6 Mkr (5,6 Mkr).
  • Amorteringarna under perioden uppgick till ca 3 Mkr (3 Mkr).

   

+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Resultat i korthet | Q1-Q3 | Q3 |HELÅR|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
| | 2018|2017| 2018|2017| 2017|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Nettoomsättning, Mkr | 24,2|32,8| 11,8| 9,7| 42,5|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|EBITDA | 7,7|10,6| 2,6| 3,6| 14,2|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Rörelseresultat, Mkr | 1,6| 5,6| -1,1| 1,8| 7,4|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Resultat efter finansiella poster, Mkr| -0,1| 3,5| -2,1| 1,1| 4,6|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Resultat efter skatt, Mkr | -0,1| 3,3| -2,1| 0,9| 4,2|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Resultat per aktie, kronor |-0,01|0,19|-0,12|0,05| 0,24|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Rörelsemarginal, % | 6,5|17,1| 17,4|18,6| 17,4|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+
|Soliditet, exkl. minoritet, % | 22,7|19,2| 21,6|21,6| 21,6|
+--------------------------------------+-----+----+-----+----+-----+

Denna information är sådan information som Pallas Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 Oktober 2018 kl.08:45 CET.

…………………………………………………………………………………….
För ytterligare information kontakta Styrelseordförande Fredrik Johansson

Tel: 031-135028   fredrik.johansson@pallasgroup.se

Pallas Group AB (publ) med säte i Göteborg är ett rederibolag som grundades år 2000. Pallas Group äger och driver dotterbolaget Pallas Shipping som äger två tankfartyg. Bolaget listades på Nasdaq First North den 7 juli 2010 och har cirka 1100 aktieägare. Pallas Group AB ingår i Smart Energy koncernen som är noterat på NGM Nordic.
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission, Tel.nr: 08-503 01 550
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF