Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-08-09 07:27:05

MEDCAP: RESULTATET EFTER SKATT ÖKADE TILL 13,8 MLN KR 2 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Medcap, som är ett investmentbolag inom läkemedel och medicinteknik, redovisar ett resultat efter skatt från kvarvarande verksamheter om 13,8 miljoner kronor (4,8).

Ebitda-resultatet uppgick till 36,3 miljoner kronor (18,5).

Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 187 miljoner kronor (173).

"Fortsatt stark vinsttillväxt under andra kvartalet summerar till det bästa första halvåret i koncernens historia. Den positiva utvecklingen i koncernen drivs av vinsttillväxt inom medicinteknik där verksamheten fortsätter att utvecklas väl med organisk försäljningstillväxt och expanderande marginaler", skriver bolagets vd Karl Tobieson i rapporten.

Apropå att ebitda-resultatet steg med 96 procent under det andra kvartalet skriver bolaget att resultatet påverkats positivt av införande av redovisningsreglerna IFRS 16. Exklusive detta skulle ebitda-tillväxten ha varit 59 procent i det andra kvartalet.

"Vi konstaterar att utvecklingen under andra kvartalet bekräftar en fortsatt positiv utveckling för koncernen som helhet. Vi ser att historiska satsningar genererar ett accelererande positivt bidrag. Som jag uttryckt tidigare konstaterar jag också att det fortfarande finns mycket potential kvar att hämta i båda affärsområden", skriver bolagets vd vidare.