Stockholm 17:30
-1,59% Idag
+12,13% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-04-25 13:12:37

CLEANTECH INVEST: ENERSIZE PÅ VÄG TILL FIRST NORTHSTOCKHOLM (Direkt) First North-listade Cleantech Invests portföljbolag Enersize ska göra en nyemission under april-maj i år inför ett planerat intåg på Nasdaq Stockholm First North i juni 2017.

Fulltecknad nyemission tillför Enersize cirka 27,9 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.

Teckningskursen är 6:90 kronor per aktie och teckningstiden är planerad till perioden 27 april-11 maj.

Under förutsättning att Enersize godkänns för notering, spridningskrav uppfylls samt lägsta gränsen för nyemissionens genomförande uppnås, beräknas första handelsdag att bli i mitten av juni.

Enersize erbjuder energibesparingstjänster med fokus på industriella tryckluftssystem.