Stockholm 17:30
0,00% Idag
-1,78% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-09 16:28:29

COPPERSTONE RESOURCES: REGLERAR SKULD MED SUNSTONE METALSSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Copperstone Resources har på onsdagen beslutat att reglera bolagets kvarvarande skuld inklusive ränta om 5,2 miljoner kronor till Sunstone Metals avseende den initiala köpeskillingen för Avalon Minerals Viscaria.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen bestod ursprungligen av 160 miljoner B-aktier och 40 miljoner kronor i kontanter. Därefter kvarstår endast tilläggsköpeskilling att erläggas i samband med godkänt miljötillstånd.

"Amorteringen görs mot bakgrund av att bolagets övergripande finansiella position har förbättrats avsevärt sedan utgången av det andra kvartalet. Den teoretiska nettoskulden har minskat med omkring 50 miljoner kronor och bolaget står idag med en tillfredsställande kassa för att hantera den löpande verksamheten, inklusive pågående borrprogram", skriver Copperstone Resources.

Teoretiskt värde på potentiell tilläggsköpeskilling till Sunstone (i officiella räkenskaper bedömd med en sannolikhet för ett miljötillstånd om 80 procent) har minskat med nästan 17 miljoner kronor, till följd av att aktuellt aktiepris understiger hälften i förhållande till datumet för tillträdet av Viscaria den 8 mars 2019.

Aktuell kassa, efter avbetalning av den sista skulden till Sunstone men innan tillskottet från Norrlandsfonden om 2 miljoner kronor, har ökat från 6 miljoner kronor till cirka 10 miljoner kronor.

Totalt har därmed Copperstones finansiella position teoretiskt förbättrats med omkring 50 miljoner kronor sedan halvårsskiftet, enligt bolagets beräkning.