Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-07-04 09:35:36

NFO Drives AB (publ)NFO Drives AB skriver ramavtal med SAAB Kockums AB.

NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums AB om leveranser av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg samt ubåtar.


NFO Drives levererar redan sin störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums. Eftersom leveranserna förväntas öka under 2019 och framöver har parterna kommit överens om att upprätta ett ramavtal för leveranserna. Avtalet omfattar utbildning, service samt leverans av NFO Drives störningsfria frekvensomvandlare.

SAAB Kockums har identifierat NFO Drives unika teknik. Den erbjuder bl.a. störningsfri och mycket exakt motorkontroll med lång och säker livslängd. SAAB Kockums kunder är mycket krävande vad avser tillgänglighet och störningsfri drift. NFO Drives produkter kommer att användas både i nykonstruktion och modifiering av fartyg.

Omsättningen för NFO Drives förväntas på kort sikt inte att påverkas, men det säkrar NFO Drives och SAAB Kockums samarbete långsiktigt. Samarbetet och SAAB Kockums val av NFO Drives störningsfria frekvensomvandlare är en bra referens samt kommer att ha betydelse vid kontakter med andra potentiella kunder.

-      Vi ser detta som ett positivt steg i ett bra samarbete, säger Johan Braun VD för NFO Drives AB. Det är en bra referens för kunder med avancerade applikationer med behov av störningsfria frekvensomvandlare, fortsätter Johan Braun.

Denna information är sådan information som NFO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juli 2018.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se 

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF