Stockholm 17:30
-0,80% Idag
+12,16% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-08 13:25:35

NFO Drives AB's VD ökar sitt innehav i bolaget.

NFO Drives AB VD köper ytterligare 125 000 aktier i bolaget.


NFO Drives VD, Johan Braun ökar sitt innehav den 8 juni med att köpa ytterligare 125 000 Aktier i bolaget. Han äger sen tidigare 1 050 000 aktier och äger nu således 1 175 000 aktier i bolaget.

Denna information är sådan information som NFO är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2018.


Mer information lämnas av

Martin Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB
Tel 0709-245 826, e-mail martin.hagbyhn@nfodrives.se

Johan Braun, VD i NFO Drives AB
Tel 0765-270 338, e-mail johan.braun@nfodrives.se


NFO Drives AB (publ)

är ett svenskt cleantech-företag, som utvecklar och tillverkar frekvensomriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energibesparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

NFO Drives produkter används främst inom lantbruk, fastigheter, sjukhus samt industrier med krävande teknisk omgivning eller med höga elmiljökrav.

Läs mer om företaget på bolagets hemsida www.nfodrives.se

Bolaget är listat på Aktietorget, www.aktietorget.se


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF