Stockholm 14:26
0,00% Idag
+25,72% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-09-15 10:58:07

RÄNTOR/VALUTOR: EUROPARÄNTOR NÅGOT UPP, HÖGRE UK-INFLATIONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Europaräntorna är svagt upp på onsdagen, med tyska räntor 1 punkt högre. USA-räntorna har planat ut efter nedgången på tisdagen i spåren av USA-KPI. Dollarn handlas lite svagare mot euron medan kronan stärkts.

Svaga kinesiska data och geopolitiska spänningar på Koreahalvön har dämpat sentimentet något.

Ökningstakten på årsbasis för detaljhandeln i Kina föll till 2,5 procent i augusti, från 8,5 procent i juli, väntat var +7,0 procent. Industriproduktionen ökade 5,3 procent i årstakt, ned från 6,4 procent i juli och under väntade 5,8 procent.

"Uppenbarligen har tjänstesektorn drabbats av de regionala nedstängningarna i augusti, och den totala detaljhandeln ligger under den prepandemiska trenden, vilket pekar på ett fortsatt svagare momentum på sistone. Som ett resultat är nivån på detaljhandeln bara något över prepandemisk nivå vilket visar på att den inhemska efterfrågan fortsätter att tynga ekonomin", skrev Commerzbank i en kommentar.

Industrin som lett återhämtningen tappar också fart, och sett till månadsförändringen finns det en förvärrad dynamik. Svag inhemsk efterfrågan och förhöjda inputpriser kan ha tyngt utvecklingen. Då Kina gradvis släppt på restriktionerna sedan slutet av augusti bör siffrorna förbättras i september. Det kan hjälpa BNP-tillväxten, som ändå väntas bli svagare andra halvåret på grund av baseffekter och kreditåtstramning, enligt Commerzbank.

Brittiska räntor handlas lite högre medan pundet stärkts mot dollarn. Inflationstakten i Storbritannien steg till 3,2 procent i augusti från 2 procent i juli, den högsta takten sedan 2012. Uppgångar på livsmedel, transport, möbler och restaurangpriser drev utvecklingen på +0,7 procent under månaden, samtidigt som det var klara baseffekter från bland annat förra årets prissänkningar under "Eat out to help out".

Enligt statistikmyndigheten ONS var uppgången i inflationstakten om 1,2 procentenheter mot 2,0 procent i juli den största sedan seriens börjas 1997, men det väntas vara en tillfällig skjuts.

Bank of England (BOE) spår att inflationen ska stiga till 4 procent i slutet av året, men samtidigt har arbetsmarknadsdata varit starka. Augustiutfallet kan vara förebådande.

"Medan inflationen kan sjunka tillbaka något i september så förväntar vi oss att den förblir förhöjd. Svårigheter att rekrytera, kostnadstryck för företag, utbudsstörningar och strukturförändringar efter covid pekar alla mot högre inflation till åtminstone slutet av året", sade Yael Selfin på KPMG till Financial Times.

NIESR skrev i en kommentar att deras underliggande index visade en inflationstakt på 1,6 procent från 1,4 procent i juli. Uppgången i totala KPI sker mot bakgrund av ökat kostnadstryck och effekterna från återöppnandet. Det finns också viktiga faktorer som kan dra upp inflationen ytterligare framöver, som borttagen momssänkning och höjda energipriser.

"Vi tror att inflationstakten kommer att förbli förhöjd under 2021 innan den toppar runt 4 procent under första kvartalet 2022. Eftersom inflationen blir kvar över BOE:s 2-procentsmål så kommer centralbankens kommunikation om tapering och normaliserad ränta bli avgörande för att förhindra att inflationsförväntningarna sticker iväg", skriver NIESR.

BOE har möte nästa vecka men uppgången i inflationen var väntad och antas inte leda till någon policyrespons i närtid.

"Men nuvarande nivå på kvantitativa lättnader kan inte fortsätta för alltid, och sparare och investerare bör förbereda sig på en räntehöjning under nästa år, om kanske inte tidigare", sade Derrick Dunne på You Asset Management till Dow Jones.

Penningmarknaden prisar nu in två räntehöjningar från BOE under 2022 till 0,5 procent i slutet av 2022. Skiftet kommer efter att BOE förra månaden sett en "viss åtstramning" som nödvändig för att få ned inflationen efter toppen, och BOE-chefen Andrew Bailey sagt att han anser att minimumkriteriet för en stramare policy har uppnåtts, skriver Bloomberg News.

Den amerikanska tioåriga statsobligationen ligger kvar på 1,28 procent på onsdagen. Nedgången i USA-inflationen, om än från en hög nivå, ökar Federal Reserves möjligheter att avvakta med nedtrappningen av tillgångsköpen, och invänta en förbättring på arbetsmarknaden. En uppdaterad syn ges vid nästa veckas FOMC-möte, med nya prognoser och räntebana ("dot plot").

Onsdagens USA-dataagenda inkluderar import/exportpriser för augusti samt Empire State Manufacturing Index för september, klockan 14.30, samt industriproduktion för augusti, klockan 15.15.

Svenska räntor handlas något upp medan kronan stärkts något under förmiddagen.

Kantar Prosperas breda enkät visade att inflationsförväntningarna på såväl ett, två som fem års sikt var stabila i september jämfört med juni. På fem års sikt ligger KPIF-förväntningarna därmed kvar på 1,9 procent avrundat, något under Riksbankens mål.

Penningmarknadens KPIF-förväntningar steg till 1,852 procent om fem år i september från 1,832 procent i augusti.

Andreas Wallström på Swedbank skrev att inflationsförväntningarna är rätt dämpade givet de rätt höga inflationsutfallen de senaste månaderna.

Historiskt så har företagens förväntningar varit den mest trovärdiga indikatorn om vart den verkligen inflationen är på väg, men problemet med alla dessa enkäter är att det anpassar sig efter utfallen och har begränsat prognosvärde.

Vad gäller löneförväntningarna steg de något hos arbetstagarna men nivåerna är fortsatt låga, vilket pekar mot dämpad löneökningstakt framöver.

På tisdagen visade KPIF-inflationen en uppgång till 2,4 procent i augusti, upp från 1,7 procent i juli och över Riksbankens prognos. Riksbanken har penningpolitiskt möte på måndag, och utfallet kan påskynda en liten krok längre fram i den nu fullkomligt flacka räntebanan.


onsdag kl 10.45 (tisdag kl 16.15)
==================================
USD/SEK 8:5843 (8:5880) EUR/USD 1:1824 (1:1822)
EUR/SEK 10:1516 (10:1537) USD/JPY 109:35 (109:77)
Ty obl 2 -0,69 (-0,70) Ty obl 10 -0,33 (-0,34)
US obl 2 0,21 (0,21) US obl 10 1,29 (1,29)
Sv obl 2 -0,28 (-0,28) Sv obl 10 0,24 (0,23)