Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-12 10:00:00

PolyPlank AB 25 år, Status uppdatering


I eftermiddag/kväll firas PolyPlank AB;s 25 års jubileum. Aktieägare och personal kommer att delta i firandet. 

Vi kommer att bjuda på fabriksvisning, aktiviteter samt efter kl. 18.30 grillbuffe med trevlig livemusik. Vi ser fram emot ett trevligt evenemang tillsammans med de Aktieägare som är på plats.

Vi vill samtidigt passa på att ge en uppdatering av läget. Som meddelats i Q2 rapporten om fördröjda ordrar p.g.a. bygglov, överklaganden samt finansiering så är många fortsatt fördröjda och vissa skjuts t.o.m. upp till Q4 samt även några till Q1, 2020. Vi är dock övertygade om att de kommer in i.o.m. de diskussioner vi har med kunderna.
Vid skrivande stund har vi 26,6% bättre orderingång än förra året. Ett snittvärde på våra ordrar är drygt 200 TSEK och vi pressmeddelar inte om inte ordervärdet överstiger 1,0 MSEK.

I Q2 rapporten prognostiserade vi ett positivt resultat före avskrivningar och finansiella kostnader i Q3 och idags läge räknar vi också med att det håller.

Tack vare de stora investeringar vi gjort i Maskinparken och Ordning & Reda har vi höjt kapaciteten kraftigt. Vi har tack vare det också kunnat öka andelen ”egenmalt spill” kraftigt vilket minskar inköpsbehovet och därmed sänker kostnaden för våra produkter. Detta gör att vi blir ännu mera konkurranskraftiga i jämförelse med träprodukter.  I en färsk  Livscykelkostnads analys från en Master Examen på Lunds universitet bevisas tydligt PolyPlanks fördel gentemot trä, se länk: https://polyplank.se/nyheter/108-polyplank-ekonomiskt-hallbart

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vd                                                     Cay Strandén

Telefon                                           070 586 92 57

Email                                               cay@polyplank.se

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 september 2019 kl 10:00 CET.

PolyPlank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. PolyPlanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

PolyPlank handlas på NASDAQ OMX First North under beteckningen POLY. Aktiens ISIN-kod är SE0005569290. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB, tel +46 8 408 933 50 är bolagets Certified Adviser, www.hagberganeborn.se 

PolyPlank AB (publ)
Storgatan 123, SE-386 35 Färjestaden.
Tel 0485-664480 Fax 0485-664499.
E-post info@polyplank.se
www.polyplank.se
Org.nr 556489-7998

Bilaga