Stockholm 17:30
0,00% Idag
-22,63% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-01 08:30:00

NFO Drives genomför en riktad emission om cirka 15 MSEK

NFO Drives AB (publ) ("NFO Drives" eller "Bolaget") har idag beslutat att genomföra en riktad emission ("Nyemissionen") om totalt 681 817 aktier till kursen 22 SEK per aktie till Grenspecialisten Förvaltning AB samt till ett antal ytterligare kvalificerade investerare. Beslutet är taget med förbehållet att den extra bolagsstämman som hålls den 9 juli beslutar om att ge bemyndigande till styrelsen att genomföra en riktad emission och att styrelsen sedan fattar ett beslut att genomföra Nyemissionen.


Läs mera bifogad PDF


Johan BraunVD0454-370 29info@nfodrives.se


Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF