Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-24 13:30:00

Delårsrapport tredje kvartalet 2017


Tredje kvartalet 2017  

Kvarvarande verksamhet
 • Orderingång 21 888 miljoner kronor
 • Intäkter 21 648 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 344 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 15,4 %
 • Resultat före skatt 3 151 miljoner kronor
 • Vinst per aktie 1,88 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 789 miljoner kronor
Avvecklad verksamhet
 • Orderingång 285 miljoner kronor
 • Intäkter 964 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 33 miljoner kronor
Koncernen totalt
 • Orderingång 22 173 miljoner kronor
 • Intäkter 22 612 miljoner kronor
 • Rörelseresultat 3 377 miljoner kronor
 • Rörelsemarginal 14,9 %
 • Vinst per aktie 1,91 kronor
 • Operativt kassaflöde 3 569 miljoner kronor

Ytterligare information kan erhållas från Sandvik Investor Relations, 08 456 14 94 (Ann-Sofie Nordh), 08 456 11 94 (Anna Vilogorac) eller via e-post till info.ir@sandvik.com 

En presentation och telefonkonferens kommer att hållas den 24 oktober 2017 kl.15:00. Information finns tillgänglig på home.sandvik/investor (https://www.home.sandvik/en/investors/

Stockholm den 24 oktober 2017

Sandvik Aktiebolag (publ)

Björn Rosengren
Verkställande direktör och koncernchef

Denna information är sådan information som Sandvik AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 oktober 2017 cirka kl. 13.30.Sandvik-koncernen

Sandvik är en högteknologisk och global industrikoncern som erbjuder produkter och tjänster som förbättrar kundernas produktivitet, lönsamhet och säkerhet. Vi har världsledande positioner inom utvalda områden - verktyg och verktygssystem för skärande metallbearbetning; maskiner och verktyg, tjänster och tekniska lösningar för gruv- och anläggningsindustrin; produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar samt produkter för industriell värmning. Koncernen hade 2016 omkring 43 000 anställda och en försäljning på cirka 82 miljarder SEK i över 150 länder i kvarvarande verksamheter.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF