Stockholm 17:30
+0,60% Idag
+19,53% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-08-16 08:19:25

IRISITY: ÖKADE OMSÄTTNING 2 KV, ENGÅNGSPOST TYNGDE RESULTATSTOCKHOLM (Direkt) Kameraövervakningsbolaget Irisity, listat på First North, hade en omsättning på 12,1 miljoner kronor under det andra kvartalet (9,4). Av detta stod aktiverat arbete för 5,2 miljoner kronor (1,5).

Det framgår av ett pressmeddelande.

Det gångna kvartalets ebitda-resultat var -6,7 miljoner kronor (1,3) och resultatet efter skatt uppgick till -8,1 miljoner kronor (0,2). En reservering för lösen av syntetiska optioner om 6,3 miljoner kronor belastade kvartalets resultat.

"Bruttomarginalen förbättrades och uppgick till 82,8 procent (78,8). Båda resultatnivåer följer plan, där strategiska investeringar samt reservering för lösen av syntetiska optioner tagits under perioden", framhåller Marcus Bäcklund i sitt vd-ord.