Stockholm 17:30
0,00% Idag
+24,92% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-05-31 15:43:41

Aktiebolaget Fastator: Analysguiden: Vältankat bolag varvar upp

Fastator handlas till en rabatt på cirka 15 procent efter första kvartalet. En kurs på 25-30 kronor per aktie på 12 till 18 månaders sikt är motiverad enligt Analysguiden.


Rabatt på cirka 15 procent efter första kvartalet

Under rapportperioden uppgick omsättningen till 70,9 miljoner kronor (62,4 samma kvartal i fjol). Rörelseresultatet blev 0,2 miljoner kronor (-21,6) och substansvärdet summerade till 1 685 miljoner kronor (1 677 vid årsskiftet), vilket innebar att substansvärdet per aktie steg till 21,9 kronor, från 21,8 vid årsskiftet och från 19,0 samma kvartal i fjol. Efter rapporten handlas aktien runt 19 kronor, vilket motsvarar en substansrabatt på cirka 15 procent.

Nya affärer och nya mål

Senaste året har varit intensivt för Fastator med notering och för­säljning av dotterbolaget Offentliga Hus, notering av Studentbostäder Sverige, aktiesplit, förvärv av 50 procent av Svenska Bostads­kompaniet och etablering av ett transaktionsintensivt dotterbolag med 800 miljoner kronor i kassan. Under första kvartalet har dotter- och intressebolag förvärvat fastigheter till ett värde av drygt 880 miljoner kronor. Bolaget har också presenterat ett nytt finansiellt mål - årets resultat skall bli över 4 kronor per aktie - liksom ny utdelningspolicy; Årets utdelning på 0,65 kronor per aktie skall stabilt öka med tiden samt enstaka utdelningar i form av aktier i noterade intressebolag. Efter rapportperioden har Fastator bildat ett JV-bolag med Broadgate som förvärvat fastigheter för 357 miljoner kronor medan intressebolaget Studentbostäder förvärvat för 1,6 miljarder kronor i Köpenhamn. Helt klart har Fastator börjat att använda sin stora kassa och vill fortsätta växa, snabbt.

Att se det andra inte ser

Fastator vill genom sin roll som investmentbolag att se det andra inte kan se, hitta nischerna med hållbara och goda till­växtmöjligheter och hjälpa partners växa snabbare än annars. "Tillväxtpotentialen är det avgörande för oss - inte geografiskt om­råde eller ett visst fastighetssegment. " När bolagen uppnått en mog­nadsfas omvärderas rollen men det finns ingen särskild exitstrategi. Kort sagt; det handlar ytterst om förtroende för ledningen och det gäller att ha en gedigen historik. Från första februari i år är Knut Pousette VD för Fastator. Han ersätter Joachim Kuylenstierna som skall fokusera på affärsutveckling. Pousette har en gedigen fastighetsbakgrund som bland annat VD för Kvalitena, och i styrelsen för Stendörren och D. Carnegie. En av hans främsta prioriteter är att genomföra ett listbyte för aktien från First North till Stockholmsbörsen, Nasdaq Stockholms huvudmarknad.

Aktien kan nå 25-30 kronor

Frågan är ständigt densamma när det gäller investmentbolag; premium eller rabatt? Med tanke på det diversifierade innehavet och bolagets starka "track-record" av substanstillväxt känns dagens rabatt på substansvärdet omotiverad. En jämförelse med innehavsbolagen och prissättningen på börsnoterade fastighetsbolag med liknande profil ger slutsatsen att en premie på upp mot 15 procent av aktiens substansvärde är motiverat på sikt. Samma slutsats ger en jämförelse med andra investmentbolag; de som en har stark historik av goda resultat som tyder på en kompetent ledning betalas med premium. Sedan 2017 har substanstillväxten i Fastator varit 37 procent per år. En försiktig värdering är att anta den blir 25 procent, vilket innebär ett substansvärde på 27 kronor per aktie i slutet av det här året. Det skulle innebära en kurs på 23 kronor med nuvarande värdering och 31 kronor med 15 procents premie. En kurs på 25-30 kronor per aktie på 12 till 18 månaders är motiverad, särskilt med tanke att det är genomgående försiktiga bedömningar. Det är inte omöjligt att Fastator överraskar på plussidan.  Om bolaget till exempel uppnår sitt mål på en vinst om 4 kronor per aktie så innebär dagens kurs ett P/E-tal strax under 5, långt under snittet för branschen.

Läs analysen här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-fastator-valtankat-bolag-varvar-upp)
Attached html: HTML